สีพื้นโรงงาน พื้นสี epoxyฉีดพลาสติก

สีพื้นโรงงาน ที่นิยมนำมาเคลือบพื้นโรงงานนั้น จะใช้เป็นพื้นอีพ็อกซี่ และ พื้นพียู     

เนื่องจาก มีความทนทานแข็งแรง เป็นระเบียบและราคาการทำพื้นโรงงานนั้นถูก เมื่อเปรียบเทียบกับ กระเบื้อง หรือหินขัด  การทำพื้นอีพ็อกซี่เคลือบพื้นโรงงานจึงมีความนิยมในหมู่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น พื้นโรงงานฉีดพลาสติก

โดยปัจจุบันการทำพื้นเคลือบอีพ็อกซี่ ในโรงงานพลาสติก  มีอยู่อย่างมาก เนื่องจากพื้นอีพ็อกซี่เหมาะกับการปูพื้นโรงงานพลาสติก เนื่องจากพื้นโรงงานพลาสติก จะมีน้ำมันเครื่องไหลออกมา ทำให้พื้นโรงงานฉีดพลาสติก สกปรก แลดูไม่เป็นระเบียบ

อีกทั้งยังทำความสะอาดยาก แต่หลังจากทำการเคลือบพื้นอีพ็อกซี่ ไปแล้ว พื้นโรงงานฉีดพลาสติก จะทำความสะอาดง่าย ไม่เป็นเชื้อรา และพื้นโรงงานพลาสติกยังเป็นระเบียบอีกด้วย

เราคือบริษัท รับทำสีพื้นโรงงาน เคลือบด้วยพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู พื้นกันลื่น สีโคล์ดพลาสติก และกันซึมดาดฟ้า

ราคาถูก โทร 084 976 0692