ซ่อมพื้นอีพ็อกซี่ พื้นepoxy

อีพอกซีเรซินเป็นโพลิเมอร์เทอร์โมเซตติงที่ทำจากปฏิกิริยาระหว่างอิพอกไซด์โมโนเมอร์กับสารเพิ่มความแข็ง ซ่อมพื้นโรงงาน หลายคนอาจถามว่า ราคา พื้น epoxy ตารางเมตรละ เท่าไหร่ ซ่อมพื้น epoxy แต่สิ่งสำคัญ คือ องค์ประกอบที่แน่นอน สีทาพื้นโรงงาน ราคา


ของอีพอกซีเรซินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสูตรเฉพาะ แต่โดยทั่วไปจะประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

อีพอกไซด์โมโนเมอร์: อีพอกไซด์โมโนเมอร์เป็นส่วนประกอบหลักของอีพอกซีเรซิน เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีวงแหวน oxirane ซึ่งเป็นหน่วยโครงสร้างหลักของอีพ็อกซี่ ซ่อมพื้น epoxy

ตัวเจือจางปฏิกิริยา: อาจเพิ่มตัวเจือจางปฏิกิริยาลงในอีพอกซีเรซินเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของมัน สีทาพื้นโรงงาน ราคา สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงโมโนเมอร์หรือโอลิโกเมอร์อื่นๆ ที่มีปฏิกิริยาคล้ายกับอิพอกไซด์โมโนเมอร์ ซ่อมพื้นโรงงาน

ตัวเร่งปฏิกิริยา: อาจเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาลงในอีพอกซีเรซินเพื่อส่งเสริมกระบวนการบ่ม ตัวเร่งปฏิกิริยาช่วยในการเริ่มต้นปฏิกิริยาระหว่างอิพอกไซด์โมโนเมอร์และตัวทำให้แข็ง พื้นโรงงานอาหาร

สารยับยั้ง: อาจเพิ่มสารยับยั้งลงในอีพอกซีเรซินเพื่อทำให้กระบวนการบ่มช้าลง สิ่งนี้สามารถช่วยยืดเวลาการทำงานของเรซินและป้องกันการบ่มก่อนเวลาอันควร

สารเติมแต่ง: อาจเติมสารเติมแต่งลงในอีพอกซีเรซินเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสารตัวเติม สารสี และสารเติมแต่งอื่นๆ ที่ให้คุณสมบัติเฉพาะ เช่น เพิ่มความแข็งแรง การยึดเกาะที่ดีขึ้น
หรือความต้านทานรังสียูวี พื้นโรงงานอาหาร ราคา พื้น epoxy ตารางเมตรละกี่บาท โทร 084 976 0692

สารทำให้แข็ง: สารทำให้แข็งเป็นส่วนประกอบที่สองของระบบอีพอกซีเรซิน และโดยทั่วไปจะเป็นโพลีเอมีนหรือเอมีน เมื่อสารเพิ่มความแข็งผสมกับอิพอกไซด์โมโนเมอร์ จะเริ่มกระบวนการบ่ม ซ่อมพื้น epoxy สีทาพื้นโรงงาน ราคา
ทำให้ได้วัสดุที่แข็งแรงและทนทาน หากต้องการทราบข้อมูล ราคา พื้น epoxy ตารางเมตรละ เท่าไหร่ โทร 084 976 0692


บริษัทรับทำพื้นอีพ็อกซี่ รับทําพื้น pu ซ่อมพื้น epoxy บริษัทรับทำพื้นโรงงาน รับทาสีพืนโรงงาน ทำพื้น โรงงาน รับทําพื้นโรงงาน ซ่อมพื้นโรงงาน พื้นห้องเย็น พื้นพียู พื้นโรงงานอาหาร รับทําพื้น epoxy โทร 084 976 0692